VOOR DE ZORG

FOCUS OP DE MOGELIJKHEDEN

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Je thuisvoelen in een zorgomgeving? Dat kan en wel met de juiste ontwerpkeuzes! Iedere leefomgeving is aan verandering onderhevig, rijk aan informatie en voorziet (als het goed is) in onze basisbehoeften. Tegenwoordig mist in de zorgsector echter vaak nog de juiste balans in een ontworpen ruimte. Dit is jammer maar vooral ook helemaal niet nodig! Persign bedenkt graag zorginterieurs die zich daadwerkelijk focussen op het welzijn (mentaal alsook fysiek) van iedere gebruiker. Dit buiten de grenzen om van de traditionele zorginstelling. Bij het ontwerpen van zorginterieurs wordt er waarde gehecht aan de volgende kernwoorden: privacy, controle, veiligheid, geborgenheid, functionaliteit, verbondenheid (sociale contacten) alsook de mogelijkheid om een ruimte te kunnen personaliseren (identiteit). Dit in het belang van alle gebruikers die met en voor elkaar zorgen. Een ontworpen ruimte is in te zetten als een therapievorm, wanneer er gefocust word op wat iemand wel nog kan, i.p.v. op wat iemand niet meer kan.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••